අපව අමතන්න

Suzhou Cotaus Biomedical Technology Co., Ltd.

 • ලිපිනය
  ADDRESS

  ගොඩනැගිල්ල E සහ F, Tuanjie කාර්මික චතුරශ්‍රය, 29 Dongfu පාර, Suzhou කාර්මික උද්‍යානය

 • TEL/දුරකථනය
  CHINA TEL

  දුරකථන:86-512-62650203
  දුරකථන:86-18896548806

 • විද්යුත් තැපෑල
  FAX/EMAIL

  විද්යුත් තැපෑල:info@con-rem.com

 • වෙබ්
  FACTORY ADDRESS

  වෙබ්:www.cotaus.com

විමසීම් යවන්න